Komu nie przysługują preferencyjne składki ZUS?

Komu nie przysługują preferencyjne składki ZUS?

Chcesz rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej? Sprawdź, czy nie jesteś w grupie osób, które nie mogą skorzystać z opłacania niższych składek ZUS.

Komu nie przysługują preferencyjne składki ZUS?

Preferencyjne stawki ZUS nie przysługują osobom rozpoczynającym działalność gospodarczą, które:

  • prowadzą lub w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej prowadziły pozarolniczą działalność,
  • wykonują działalność gospodarczą na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywały w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej.

Jeżeli więc chcesz wykonywać czynności na przecz byłego pracodawcy powstrzymaj się z tym przez najbliższe dwa lata kalendarzowe.

 

Ważne!

Nie dotyczy to zleceniodawcy, więc jeżeli do tej pory wykonywałeś pracę na podstawie umów cywilnoprawnych, to możesz wykonywać taką pracę jako firma i korzystać z preferencyjnych składek ZUS.

 

Komu jeszcze nie przysługują preferencyjne składki ZUS?

 

Preferencyjne stawki ZUS nie przysługują również:

  • osobom współpracującym przy prowadzeniu jednoosobowej działalności gospodarczej,
  • wspólnikom spółek jawnych, komandytowych, partnerskich,
  • jednoosobowym wspólnikom spółki z ograniczoną odpowiedzialnością,
  • twórcom i artystom.

 

Artykuł nie jest poradą prawną.

 

Autor: Ewa Szpakowicz

 

Powiązane artykuły:

Jak dokonać zgłoszenia działalności gospodarczej w ZUS?

Samozatrudnienie – plusy