Przykładowy kurs online

Coaching jest:

 

 • podrożą w głąb siebie, podczas której zaczynamy akceptować własne wybory, odkrywamy ukryte talenty i mocne strony; zamieniamy porażkę w doświadczenie, a przekonania w działania;
 • to proces wspierania rozwoju i utrwalania umiejętności przy pomocy drugiej osoby – coacha – poprzez obserwację, stawianie celów i zadań, regularne udzielanie informacji zwrotnych i trenowanie nowych zachowań;
 • partnerstwem z klientem w prowokującym do myślenia i kreatywnym procesie, który inspiruje klienta do maksymalizacji swojego osobistego i zawodowego potencjału.

Jakie są założenia coachingu?

 

Nadrzędnym celem jest zwiększenie Twojej samoświadomości i wsparcie w głębszym zrozumieniu mechanizmów rządzących Twoim życiem.

Posiadasz unikalne talenty, które mogą pomóc Ci w realizacji Twojej życiowej misji i być źródłem materialnej obfitości.

Zintegrowany i rozumiejący siebie możesz stworzyć życie będące pełną realizacją Twojego potencjału.

Masz w sobie wszystkie odpowiedzi na swoje pytania i rozwiązania swoich trudności, a moją rolą jest pomoc w ich odszukaniu poprzez stosowanie różnorodnych narzędzi i metod.

[mgt_button_wp button_link=”url:http%3A%2F%2Fzema.com.pl%2Fprodukt%2Fsesja-life-coachingu-anna-golebiewska%2F%20_blank|title:Pobierz%20pdf%20||” button_round_edges=”small” button_align=”left” button_display=”newline” icon_fontawesome=”fa fa-cloud-download” button_icon=”true”]

Coaching jest:

 

 • podrożą w głąb siebie, podczas której zaczynamy akceptować własne wybory, odkrywamy ukryte talenty i mocne strony; zamieniamy porażkę w doświadczenie, a przekonania w działania;
 • to proces wspierania rozwoju i utrwalania umiejętności przy pomocy drugiej osoby – coacha – poprzez obserwację, stawianie celów i zadań, regularne udzielanie informacji zwrotnych i trenowanie nowych zachowań;
 • partnerstwem z klientem w prowokującym do myślenia i kreatywnym procesie, który inspiruje klienta do maksymalizacji swojego osobistego i zawodowego potencjału.

Jakie są założenia coachingu?

 

Nadrzędnym celem jest zwiększenie Twojej samoświadomości i wsparcie w głębszym zrozumieniu mechanizmów rządzących Twoim życiem.

Posiadasz unikalne talenty, które mogą pomóc Ci w realizacji Twojej życiowej misji i być źródłem materialnej obfitości.

Zintegrowany i rozumiejący siebie możesz stworzyć życie będące pełną realizacją Twojego potencjału.

Masz w sobie wszystkie odpowiedzi na swoje pytania i rozwiązania swoich trudności, a moją rolą jest pomoc w ich odszukaniu poprzez stosowanie różnorodnych narzędzi i metod.

[mgt_button_wp button_link=”url:http%3A%2F%2Fzema.com.pl%2Fprodukt%2Fsesja-life-coachingu-anna-golebiewska%2F%20_blank|title:Pobierz%20pdf%20||” button_round_edges=”small” button_align=”left” button_display=”newline” icon_fontawesome=”fa fa-cloud-download” button_icon=”true”]

Coaching jest:

 

 • podrożą w głąb siebie, podczas której zaczynamy akceptować własne wybory, odkrywamy ukryte talenty i mocne strony; zamieniamy porażkę w doświadczenie, a przekonania w działania;
 • to proces wspierania rozwoju i utrwalania umiejętności przy pomocy drugiej osoby – coacha – poprzez obserwację, stawianie celów i zadań, regularne udzielanie informacji zwrotnych i trenowanie nowych zachowań;
 • partnerstwem z klientem w prowokującym do myślenia i kreatywnym procesie, który inspiruje klienta do maksymalizacji swojego osobistego i zawodowego potencjału.

Jakie są założenia coachingu?

 

Nadrzędnym celem jest zwiększenie Twojej samoświadomości i wsparcie w głębszym zrozumieniu mechanizmów rządzących Twoim życiem.

Posiadasz unikalne talenty, które mogą pomóc Ci w realizacji Twojej życiowej misji i być źródłem materialnej obfitości.

Zintegrowany i rozumiejący siebie możesz stworzyć życie będące pełną realizacją Twojego potencjału.

Masz w sobie wszystkie odpowiedzi na swoje pytania i rozwiązania swoich trudności, a moją rolą jest pomoc w ich odszukaniu poprzez stosowanie różnorodnych narzędzi i metod.

[mgt_button_wp button_link=”url:http%3A%2F%2Fzema.com.pl%2Fprodukt%2Fsesja-life-coachingu-anna-golebiewska%2F%20_blank|title:Pobierz%20pdf%20||” button_round_edges=”small” button_align=”left” button_display=”newline” icon_fontawesome=”fa fa-cloud-download” button_icon=”true”]

Coaching jest:

 

 • podrożą w głąb siebie, podczas której zaczynamy akceptować własne wybory, odkrywamy ukryte talenty i mocne strony; zamieniamy porażkę w doświadczenie, a przekonania w działania;
 • to proces wspierania rozwoju i utrwalania umiejętności przy pomocy drugiej osoby – coacha – poprzez obserwację, stawianie celów i zadań, regularne udzielanie informacji zwrotnych i trenowanie nowych zachowań;
 • partnerstwem z klientem w prowokującym do myślenia i kreatywnym procesie, który inspiruje klienta do maksymalizacji swojego osobistego i zawodowego potencjału.

Jakie są założenia coachingu?

 

Nadrzędnym celem jest zwiększenie Twojej samoświadomości i wsparcie w głębszym zrozumieniu mechanizmów rządzących Twoim życiem.

Posiadasz unikalne talenty, które mogą pomóc Ci w realizacji Twojej życiowej misji i być źródłem materialnej obfitości.

Zintegrowany i rozumiejący siebie możesz stworzyć życie będące pełną realizacją Twojego potencjału.

Masz w sobie wszystkie odpowiedzi na swoje pytania i rozwiązania swoich trudności, a moją rolą jest pomoc w ich odszukaniu poprzez stosowanie różnorodnych narzędzi i metod.

[mgt_button_wp button_link=”url:http%3A%2F%2Fzema.com.pl%2Fprodukt%2Fsesja-life-coachingu-anna-golebiewska%2F%20_blank|title:Pobierz%20pdf%20||” button_round_edges=”small” button_align=”left” button_display=”newline” icon_fontawesome=”fa fa-cloud-download” button_icon=”true”]

Coaching jest:

 

 • podrożą w głąb siebie, podczas której zaczynamy akceptować własne wybory, odkrywamy ukryte talenty i mocne strony; zamieniamy porażkę w doświadczenie, a przekonania w działania;
 • to proces wspierania rozwoju i utrwalania umiejętności przy pomocy drugiej osoby – coacha – poprzez obserwację, stawianie celów i zadań, regularne udzielanie informacji zwrotnych i trenowanie nowych zachowań;
 • partnerstwem z klientem w prowokującym do myślenia i kreatywnym procesie, który inspiruje klienta do maksymalizacji swojego osobistego i zawodowego potencjału.

Jakie są założenia coachingu?

 

Nadrzędnym celem jest zwiększenie Twojej samoświadomości i wsparcie w głębszym zrozumieniu mechanizmów rządzących Twoim życiem.

Posiadasz unikalne talenty, które mogą pomóc Ci w realizacji Twojej życiowej misji i być źródłem materialnej obfitości.

Zintegrowany i rozumiejący siebie możesz stworzyć życie będące pełną realizacją Twojego potencjału.

Masz w sobie wszystkie odpowiedzi na swoje pytania i rozwiązania swoich trudności, a moją rolą jest pomoc w ich odszukaniu poprzez stosowanie różnorodnych narzędzi i metod.

[mgt_button_wp button_link=”url:http%3A%2F%2Fzema.com.pl%2Fprodukt%2Fsesja-life-coachingu-anna-golebiewska%2F%20_blank|title:Pobierz%20pdf%20||” button_round_edges=”small” button_align=”left” button_display=”newline” icon_fontawesome=”fa fa-cloud-download” button_icon=”true”]
Shopping Cart
ODBIERZ PREZENT