Etyka w służbie cywilnej – prawne aspekty regulujące kwestie konfliktu interesów, przeciwdziałanie korupcji w świetle przepisów krajowych i międzynarodowych – formy, sposoby oraz metody przeciwdziałania korupcji

Szkolenie skierowane jest do kadry kierowniczej i specjalistów ds. personalnych, osób opracowujących regulacje prawne w firmie, a także do wszystkich pracowników, którzy zatrudnieni są na stanowiska służby cywilnej Urzędu.

Cel szkolenia

Nabycie wiedzy na temat etyki zawodowej oraz wykształcenie praktycznych umiejętności asertywnego zachowania w przypadku wystąpienie sytuacji korupcyjnej.

Czas trwania szkolenia

8 godzin lekcyjnych: 6 godzin wykładu i 2 godziny ćwiczeń

Program szkolenia

 1. Pojęcie etyki urzędniczej.
 2. Źródła etyki urzędniczej.
 3. Funkcje etyki urzędniczej.
 4. Zasada ważenia interesu społecznego i słusznego interesu indywidualnego.
 5. Zasada bezstronności.
 6. Zasada neutralności politycznej.
 7. Zasada i formy jawności działań administracji.
 8. Zasada uczciwości w sposobie załatwiania spraw w urzędzie.
 9. Zasada uprzejmości w relacjach interpersonalnych w urzędzie.
 10. Zasada życzliwości w urzędzie.
 11. Cecha rzetelność urzędnika.

Trener

Trenerem jest absolwent Uniwersytetu Warszawskiego. Długoletni pracownik organów podległych Ministerstwu Spraw Wewnętrznych i Administracji, w których zajmował się działalnością na rzecz walki z szeroko rozumianą patologią społeczną.

Od 2006 roku jest nauczycielem akademickim prowadzącym zajęcia z zakresu patologii społecznych na uczelniach polskich i zagranicznych.

Jest doświadczonym trenerem posiadającym na koncie wielogodzinne szkolenia na rzecz instytucji państwowych oraz podmiotów prywatnych, w tym szkolenia dla administracji publicznej z etyki, przeciwdziałania korupcji i mobbingowi.

Shopping Cart
ODBIERZ PREZENT