Efektywne zarządzanie zadaniami i sobą w czasie

Czy prawdą jest, że każda godzina trwa 60 minut, każda doba 24 godziny, tydzień – 7 dni?

Czy prawdą jest, że każdy człowiek ma tę sama ilość czasu?

Czy prawdą jest, że niektórzy ludzie wykonują w tym czasie więcej zadań a inni mniej?

Tylko umiejętne zarządzanie sobą w tym czasie sprawia, że każda doba, godzina i minuta staje się bardziej efektywnie wykorzystana.

 

Przeznaczenie szkolenia

Szkolenie skierowane jest do kadry zarządzającej oraz innych pracowników.

 

Korzyści wynikające z ukończenia szkolenia

 • umiejętność zarządzania sobą w czasie,
 • umiejętność stosowania narzędzi wspomagających zarządzanie sobą w czasie,
 • umiejętność dostrzegania zagrożeń w efektywnym wykorzystaniu czasu,
 • umiejętność delegowania zadań.

 

Program szkolenia

 • Zagrożenia w efektywnym wykorzystaniu czasu
 • Generacje zarządzania czasem
 • Czynniki wpływające na sposób wykorzystywania czasu
 • Podział zadań w Macierzy Eisenhowera
 • Pożeracze czasu
 • Zasada Pareto
 • Analiza ABC
 • Planowanie proaktywne vs działania reaktywne
 • Wyznaczanie celów (Koncepcja SMART, 7 kroków do osiągnięcia celów wg Brian Tracy’ego)
 • Zasady i reguły planowania
 • Krzywa Gaussa
 • Reguła 60:40
 • Prawo Parkinsona
 • Metoda Gantta
 • Metoda Alpen
 • Metoda Getting Things Done
 • Krzywa zakłóceń dnia
 • Krzywa Refa
 • Praca w blokach czasowych
 • Narzędzia planowania
 • Skuteczne delegowanie
 • Błędy w planowaniu
Shopping Cart
ODBIERZ PREZENT