Coaching – nowoczesne zarządzanie motywacją

Coaching – nowoczesne zarządzanie motywacją to szkolenie prowadzone przez praktyków!


W dobie ciągle zmieniającego się otoczenia przekazywanie samej wiedzy nie przynosi już wystarczających rezultatów. Musimy nauczyć się docierać w głąb potrzeb, wartości, przekonań drugiego człowieka, by pomóc mu w akceptacji dotychczasowych wyborów, odkrywaniu talentów i mocnych stron, utrwalaniu nowych umiejętności i zachowań oraz w stawianiu celów prowokujących do działania.
Na wyzwania i potrzeby XXI w. odpowiadają coaching i modele pracy coachingowej.


Coaching – nowoczesne zarządzanie motywacją to wiedza, której nie znajdziesz w książce!


Dla kogo?

 • nauczycieli,
 • kadry menadżerskiej,
 • kierowników i liderów grup,
 • osób, które chcą w przyszłości sprawować funkcje kierownicze.

Korzyści:

 • Rozwój kompetencji pedagogicznych,
 • Umiejętność budowania relacji opartej na etyce i zaufaniu,
 • Umiejętność budowania pytań otwartych,
 • Umiejętność prowadzenia rozmowy coachingowej,
 • Umiejętność efektywnego wyznaczania celów i zwiększania motywacji,
 • Umiejętność wizualizacji celów,
 • Umiejętność pracy przy pomocy narzędzi coachingowych.


Program szkolenia:

 • Różnice między wsparciem coachingowym, mentoringiowym, psychoterapeutycznym i psychiatrycznym.
 • Etyka w coachingu.
 • Budowanie kontraktu i relacji coachingowej.
 • Magia pytań otwartych.
 • Proces zmian w coachingu.
 • Motywacja.
 • Modele pracy coachingowej.
 • Wyznaczanie celu i wizualizacja.
 • Karty i inne narzędzia wykorzystywane w coachingu.

Wykładowcy:

Ewa Szpakowicz

Coach z międzynarodową akredytacją PCC ICF (International Coach Federation – największa ogólnoświatowa organizacja coachingowa reprezentująca środowisko profesjonalnych coachów), Trener i Doradca Biznesowy, właścicielka firmy ZEMA, autorka książki “Dwa miesiące na zmianę“, Plannera ZEMA oraz autorskich programów szkoleniowych.
Ukończyła Międzynarodowe Studia Coachingu w Warszawie. Z wykształcenia ekonomista, coach, pedagog oraz doradca zawodowy. Posiada międzynarodowy certyfikat International Project Management Association.
Ponad dwadzieścia lat w biznesie. Od ponad 6 lat wspiera coachingowo przedsiębiorców oraz menedżerów wyższego i średniego szczebla. Swoje doświadczenie wykorzystuje w coachingu indywidualnym oraz zespołowym wydobywając ukryte potencjały i talenty, dzięki którym klienci zwiększą swoją efektywność działań.
W związku z tym, że jest też dyplomowanym trenerem i doradcą biznesowym, proces coachingowy dodatkowo może być wspierany szkoleniem lub mentoringiem.
Do relacji coachingowej wnosi energię, uważność i szacunek. Klienci cenią ją za skupienie na celu, efektach i działaniu oraz za umiejętność prowokatywnego podejścia do zmiany.
Kieruje się mottem: Skoro nie można się cofnąć, trzeba znaleźć najlepszy sposób, by pójść naprzód. (Paulo Coelho)


WIĘCEJ INFORMACJI: + 48 660 401 161

Shopping Cart
ODBIERZ PREZENT